Cơ cấu tổ chức bộ máy của trung tâm

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

1. Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Tổ Giáo vụ;  

- Tổ Hành chính  - Tổng hợp;

- Tổ Đào tạo nghề - Hướng nghiệp;

- Tổ Giáo dục thường xuyên;

3. Tổ sản xut, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp.

Đảng bộ Trung tâm trực thuộc Huyện ủy Phú Bình. Đảng bộ có 3 chi bộ với tổng số 33 Đảng viên.

Các tổ chức đoàn thể gồm:

- Tổ chức Công đoàn.

- Tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Chi hội Chữ thập đỏ.

- Hội Khuyến học.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm được thực hiện theo quy định tại thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV ngày 19/102015 của liên bộ Lao động Thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ,  cụ thể hóa tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN - GDTX huyện Phú Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 8233/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Bình.

Được sự quan tâm chí đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phú Bình, của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả đều khắp trên cả 3 mảng là; Giáo dục thường xuyên, Giáo dục Hướng nghiệp, Đào tạo nhân lực trưc tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho người lao động trong doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Ngoài ra, Trung tâm chú trọng đến việc liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để mở các lớp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo nhu cầu của người học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực hiện có và định hướng phát triển của Trung tâm. Nếu xét thấy cần thiết, Giám đốc trung tâm có quyền thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động cụ thể của các tổ sản xuất, dịch vụ, phục vụ đào tạo nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 21
Tháng 09 : 68.408
Năm 2022 : 121.029