HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BÍ THƯ ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM GDNN-GDTX NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ TOÀN KHÓA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG.

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/HU, ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình về hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Quyết định số 1111-QĐ/HU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chuẩn y Bí thư Đảng ủy Trung tâm GDNN-GDTX huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, người lao động Trung tâm, đồng thời công bố và trao quyết định Bí thư Đảng ủy Trung tâm GDNN-GDTX huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Thế Thụy.

        Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/HU, ngày 09/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Bình về hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Quyết định số 1111-QĐ/HU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc chuẩn y Bí thư Đảng ủy Trung tâm GDNN-GDTX huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, người lao động Trung tâm, đồng thời công bố và trao quyết định Bí thư Đảng ủy Trung tâm GDNN-GDTX huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cho đồng chí Nguyễn Thế Thụy.

Dự hội nghị và trực tiếp triển khai chuyên đề có đồng chí Nguyễn Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Trung tâm, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trung tâm.

Đồng chí Dương Thị Nhung - Tổ phó Tổ Hành chính - Tổng hợp làm công tác tổ chức

       Tại hội nghị, thực hiện Quyết định 111-QĐ/HU, ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Hoàng Nam Hiến - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm đã công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng bộ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Thế Thụy - Giám đốc Trung tâm.

Đồng chí Hoàng Nam Hiến - Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Trung tâm công bố quyết định

Đồng chí Nguyễn Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thế Thụy

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Nguyễn Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện chúc mừng Đảng bộ Trung tâm GDNN-GDTX và cá nhân đồng chí Nguyễn Thế Thụy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tin tưởng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giới thiệu để bầu chức vụ Bí thư Đảng ủy Trung tâm GDNN-GDTX huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra và xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Sau phần trao quyết định, hội nghị được đồng chí Nguyễn Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp quán triệt, triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, cũng là chuyên đề năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện trực tiếp quán triệt, triển khai chuyên đề

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Thụy - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Trung tâm trân trọng cảm ơn đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo đã dành thời gian, tình cảm truyền đạt toàn bộ nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động Trung tâm. Ngay sau Hội nghị, các chi bộ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, người lao động đăng ký việc “làm theo” Bác bằng những việc làm cụ thể theo chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân được giao theo văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Thế Thụy - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm bế mạc Hội nghị

Nguồn:ttgdtxphubinh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 21
Tháng 09 : 68.408
Năm 2022 : 121.029