• Nguyễn Thế Thụy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy, Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0977867666
  • Email:
   thuytn.tn@gmail.com
 • Hoàng Nam Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973032878
  • Email:
   hoangnamhientthnpb@gmail.com
 • Dương Kim Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ HC-TH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986383227
  • Email:
   duongkimhien73@gmail.com
 • Dương Thị Mai Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0986509623
  • Email:
   thailoanphung@gmail.com
 • Vũ Thị Hồng Đoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ ĐTN-HN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963205666
  • Email:
   hongdoandtn2020@gmail.com
 • Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ GDTX
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0362773888
 • Dương Thị Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Hành chính - Tổng hợp
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973864915
  • Email:
   duongnghungdcu@gmail.com
 • Dương Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ Giáo vụ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0981707628
  • Email:
   duongnhung121pb@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ ĐTN-HN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0852764768
  • Email:
   haigiangpl@gmail.com
 • Đào Thị Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ GDTX
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989168802
 • Lý Văn Công
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0947572230
  • Email:
   conggdtx@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn thư
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0912136553
  • Email:
   maitrang1106@gmail.com
 • Nguyễn ĐÌnh Bộ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0974078996
  • Email:
   nguyendinhbo0210@gmail.com
 • Đinh Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0986332310
  • Email:
   dinhhienttgdtx@gmail.com
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 28
Hôm qua : 21
Tháng 09 : 68.408
Năm 2022 : 121.029