Kế hoạch hoạt động tổ giáo dục thường xuyên năm học 2016- 2017

- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2016- 2017 của Trung tâm GDNN- GDTX Phú Bình. - Căn cứ vào tình hình, đặc điểm thực tế của tổ Tổ Giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch chuyên môn năm học 2016- 2017

UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

TRUNG TÂM GDNN- GDTX PHÚ BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG

TỔ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2016- 2017

 

 - Căn cứ  vào kế hoạch năm  học 2016- 2017 của Trung tâm GDNN- GDTX Phú Bình.

 - Căn cứ vào tình hình, đặc điểm thực tế  của tổ

  Tổ Giáo dục thường xuyên  xây dựng  kế hoạch chuyên môn năm học 2016- 2017 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA TỔ:

1. Đặc điểm chung của tổ:

- Tổng số giáo viên biên chế 10.

- Đảng viên 09.

- Đoàn viên  01.

2. Thuận lợi:

- Đa số các đồng chí trong tổ đều trẻ, nhiệt tình năng nổ trong công việc, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến luôn trao đổi kiến thức và cập nhập thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Có nhiều đồng chí có chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm giảng dạy và chủ nhiệm. Có 02 đồng chí có trình độ thạc sĩ.

- Được sự quan tâm chỉ đạo  sát sao của Ban lãnh đạo Trung tâm.

- Tập thể tổ có tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn.

3. Khó khăn:

 - Một số  nữ giáo viên có con nhỏ, nhà xa  Trung tâm ảnh hưởng không nhỏ cho công tác giảng dạy.

- Mỗi giáo viên trong tổ phụ trách một môn học nên việc trao đổi, giúp đỡ nhau sâu về chuyên môn còn gặp nhiều hạn chế.

-  Chất lượng đầu vào của học sinh còn thấp, khả năng nhận thức không đồng đều, nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn, không tạo được điều kiện tốt để giáo viên phát triển năng lực.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM - CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tư tưởng chính trị.

 * Nhiệm vụ: Tham gia đầy đủ và nghiêm túc các lớp học tập và bồi dưỡng chính trị, tuyên truyền trong nhân dân và học sinh về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước.

* Chỉ tiêu: 100% giáo viên trong tổ tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng chính trị của Trung tâm, của ngành, của địa phương tổ chức, thực hiện tốt gương mẫu các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi tổ viên đều phải giữ gìn phẩm chất người giáo viên, có lối sống lành mạnh.

 - Thực hiện tốt nội qui, qui đinh của ngành và của Trung tâm đề ra.

 * Biện pháp thực hiện:

  - Bố trí thời gian công việc hợp lý, thông báo nhắc nhở giáo viên trong tổ tham  gia đầy đủ  các buổi sinh hoạt chính trị, tự giác tìm hiểu và cập nhật các văn bản và nghị quyết của Đảng, Nhà nước.

2. Ngày giờ công .

* Chỉ tiêu: - 100% giáo viên trong tổ thực hiện đầy  đủ ngày công  theo quy định.

- Trong các buổi lên lớp cũng như các buổi hội họp luôn thực hiện đúng giờ. 

3. Công tác giảng dạy.

* Nhiệm vụ 3.1. Đổi mới nâng cao chất lượng dạy học.

a) Khâu soạn bài:

 - Bài soạn phải tinh gọn, xác định được trọng tâm, dẫn dắt có tính hệ thống, logic, gây hứng thú cho học sinh.

 - Chọn một số bài soạn sử dụng  giáo án điện tử có hiệu quả thực sự cho giờ dạy.

 - Qua mỗi bài giảng cần có phần rút kinh nghiệm và bổ sung kiến thức tạo cơ sở tốt cho việc lên lớp của năm tới.

b) Khâu lên lớp:

 - Linh động kết hợp các PPDH phù hợp với đối tượng để đạt hiệu quả cao nhất.

 - Tạo điều kiện tốt, không khí thân thiện để kích thích và phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh.

 - Giáo viên cần chọn lọc ghi kiến thức trọng tâm lên bảng, hạn chế đọc chép.

c) Khâu hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà:

 - Khuyến khích động viên  học sinh học bài cũ trước khi đến lớp.

 - Giáo viên  cần phân loại các dạng bài tập và định hướng lời giải cho các em.

 d) Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá:

  - Kiểm tra miệng được thực hiện mọi lúc nhưng nhẹ nhàng và khích lệ học sinh  bằng điểm số.

  - Kiểm tra 15 phút, 45 phút cho khối 10, 11 và 12 cần chú trọng đến đối tượng  học sinh yếu, kém:

 - Khi kiểm tra giáo viên cần giám sát chặt chẽ giúp học sinh  tự lực làm bài. Chống gian lận, thiếu khách quan. Đảm bảo công bằng. Chấm bài, vào điểm chính xác, sạch đẹp.

+ Chỉ tiêu: - Có đầy đủ kế hoạch giảng dạy bộ môn  theo quy định.

+ Biện pháp: - Tổ trưởng ký duyệt giáo án vào thứ 5 và thứ 6 hàng tuần. (Duyệt giáo án cho tuần dạy liền sau).

- Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ đột xuất 01 lần / 1GV/ năm học.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cá nhân theo định kỳ 1 lần / 2 tháng.

-  Mỗi giáo viên phải có ít nhất 03 tiết dạy sử dụng giáo án điện tử.

* Nhiệm vụ 3.2. Tăng cường hoạt động dự giờ và rút kinh nghiệm về thực hiện quy chế chuyên môn.

+ Chỉ tiêu: - 100% GV đạt đủ số giờ dự theo quy định: Mỗi Gv dự 1 tiết /1 tháng.

- Tổ trưởng dự giờ kiểm tra toàn diện 01 lần / 1GV/ năm học.

- Thao giảng ít nhất 2 tiết / năm.

+ Biện pháp: - Đôn đốc nhắc nhở GV đi dự giờ . Sau các tiết dự đều phải góp ý kiến đánh giá, giáo viên dạy ký tên vào sổ dự giờ của người dự. Người dự phải báo trước với người dạy ít nhất là 01 ngày. Tổ trưởng có thể dự giờ đột xuất và chỉ cần báo trước 15 phút.

-  Mỗi tháng họp tổ 1 lần để đánh giá các hoạt động chuyên môn trong tháng và triển khai kế hoạch hoạt động cho tháng tiếp theo.

4. Công tác chủ nhiệm.

 - Quản lí tốt hồ sơ học sịnh. Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của GVCN. Thường xuyên quan tâm đến lớp.

 - Triển khai kịp thời và thực hiện có hiệu quả các công việc của Trung tâm và Đoàn phát động.

 - Phối kết hợp với các tổ chức trong Trung tâm, phụ huynh HS để giáo dục toàn diện các em.

 - Thực hiên tốt việc tuyên truyền giáo dục về lý tưởng, đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống. Xây dựng tập thể lớp, có nề nếp kỷ luật cao.

5. Bồi dưỡng học sinh giỏi; Ôn tập; Phụ đạo học sinh.

- Thành lập đội  tuyển học sinh giỏi  khối 12 về giải toán bằng máy tính cầm tay. Phân công các thành viên có năng lực, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình để phụ trách đội tuyển.

- Tham gia ôn tập cho khối 12 các môn thi tốt nghiệp.

- Tham gia ôn tập phụ đạo bổ sung kiến thức cho học sinh yếu, kém khối 10; khối 11.

6. Về công tác giáo dục hướng nghiệp dạy nghề.

- Khuyến khích học sinh học tin học và tham gia thi cấp chứng chỉ.

- Động viên học sinh khối 10, 11, tham gia học trung cấp nghề và học nghề phổ thông.

 

CHỈ TIÊU ĐĂNG KÍ CỤ THỂ

 

1. Đối với học sinh.

* Thi học sinh giỏi  môn máy tính cầm tay cấp tỉnh ít nhất 02 giải.

* Thi học sinh giỏi cấp khu vực  môn máy tính cầm tay ít nhất 01 giải. 

* Thi tốt nghiệp THPT- Hệ GDTX : Đạt 98 %.

 

* Chỉ tiêu bộ môn.

 

CHỈ  TI ÊU TRÊN  TRUNG BÌNH

 

Môn

Toán

Hoá

Sinh

Văn

Sử

Địa

GDCD

T.Anh

Khối


10(68)

50%

63,3%

52,9%

70 %

70,1%

94,1 %

78%

110%

80%

11(177)

50 %

57,6%

58,2%

70 %

77,4%

93,2%

88,8%

100 %

90 %

12(95)

60%

58,9%

60 %

80%

84,5%

97,9%

94,2%

100 %

100%

 

* Chỉ tiêu đối với lớp chủ nhiệm.

 

 

XẾP LOẠI 2 MẶT GD + DHTĐ

 

LỚP


Học

LựcHạnh

Kiểm


DHTĐ

T.Số

Giỏi

Khá

T.Bình

Yếu

Tốt

Khá

T.Bình

Yếu


12A

TS 34

0

08

26

0

13

17

04

0

LTT

12B

TS 34

0

08

26

0

10

24

0

0

LTT

12C

TS 27

1

04

22

0

10

17

0

0

LTT

11A

TS 47

0

06

31

10

20

22

05

0

LTT

11B

TS 43

01

07

30

05

14

24

05

0

LTT

11C

TS 45

01

06

33

05

15

25

05

0

LTT

11D

TS 42

0

04

32

06

12

25

05

0

LTT

10A

TS 35

0

02

33

0

05

25

03

02

LTT

10B

TS 33

0

05

24

04

13

17

03

0

LTT

 

2. Đối với Giáo viên.

 

 ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN

 

STT

Họ và tên

Tư tưởng

Ngày công

Hồ sơ

Giảng dạy

Kiêm

nhiệm

Đăng kí DHTĐ

1

Nguyễn T. Lan Hương

A

A

A

A

B

LĐTT

2

Ma Thị Thiêm

A

A

A

A

A

CSTĐ

3

Dương Thị Thu Thủy

A

A

A

A

A

CSTĐ

4

Đào Thị Khuyên

A

A

A

A

A

LĐTT

5

Bùi Thị Nhung

A

A

A

A

A

LĐTT

6

Trần Thị Quế

A

A

A

A

A

LĐTT

7

Vũ Thị Thảo

A

A

A

A

A

LĐTT

8

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

A

A

A

A

A

LĐTT

9

Phạm Minh Hạnh

A

A

A

A

A

LĐTT

10

Đào Thị Thuỳ Dung

A

A

A

A

A

LĐTT

 

3. Đối với tổ.  

  + Tổ đăng ký danh hiệu “Tổ lao động tiên tiến”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Tổ GDTX
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 25
Tháng 06 : 691
Năm 2022 : 8.164