Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn bằng nguồn ngân sách địa phương

KẾ HOẠCH

Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2017

bằng nguồn ngân sách địa phương

 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

- Quyết định số 971/QĐ-TTg, ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

- Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BTC-BTTTT ngày 12/12/2012 của Liên Bộ Lao động – TBXH - Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Bộ Công thương - Bộ Thông tin và truyền thông Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đên năm 2020”;

- Thông tư  số 43/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Quy định về đào tạo thường xuyên;

- Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về Phê duyệt danh mục nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định số 1547/QĐ-UBND, ngày 27/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

- Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Dạy nghề số 158/2014/CNĐKHĐ-SLĐTBXH, ngày 22/7/2014 do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Thái Nguyên cấp;

- Căn cứ Quyết định số 9229/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Phú Bình về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Bình;

- Căn cứ nhu cầu học nghề và đơn xin học nghề của người lao động trên địa bàn huyện Phú Bình.

 

II. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Đối tượng, nghề đào tạo, quy mô, địa điểm và thời gian đào tạo

- Đối tượng học nghề: Là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, hiện đang trực tiếp lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa bàn các xã tổ chức lớp học.

- Nghề, quy mô, địa điểm và thời gian đào tạo:

TT

Nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

(ngày)

Số người/

lớp

Số lớp

Địa điểm đào tạo

(dự kiến)

Đối tượng

Thời gian thực hiện

(dự kiến)

1

Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

36

30

02

xã Bảo Lý;

xã Nhã Lộng

LĐNT

từ tháng 01 đến tháng 05

2

Trồng rau an toàn

36

30

03

xã Lương Phú; xã Nhã Lộng; xã Bảo Lý

LĐNT

từ tháng 4 đến tháng 10

3

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

36

30

01

xã Xuân Phương

LĐNT

Từ tháng 6 đến tháng 11

 

Cộng

 

 

6

 

 

 

2. Chương trình đào tạo

Chương trình, giáo trình dạy nghề nông nghiệp thực hiện theo chương trình khung do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, có sự điều chỉnh bổ sung nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tế và thời gian thực học theo Hợp đồng đào tạo.

3. Đề xuất Phương án xử lý sản phẩm sau khi thu hồi

Căn cứ số lượng và giá trị còn lại của số công cụ, dụng cụ và vật tư phục vụ trong quá trình học tập còn lại sau khi kết thúc khóa học làm biên bản nghiệm thu và xử lý theo hình thức cho tập thể lớp học.

4. Dự toán kinh phí

TT

Tên lớp

Số hv/lớp

Số lớp

Kinh phí đào tạo/ lớp

(đồng)

Kinh phí hỗ trợ tiền ăn/lớp

(đồng)

Tổng kinh phí

(đồng)

1

Nuôi và phòng trị bệnh cho gà

30

01

40.000.000

15.000.000

55.000.000

2

Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi

30

02

40.000.000

10.000.000

100.000.000

3

Trồng rau an toàn

30

02

40.000.000

10.000.000

100.000.000

 

Cộng

 

05

 

 

255.000.000

 

III. HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI

Công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở Phú Bình luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương từ huyện đến xã quan tâm lãnh đạo và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại các lớp, phần lớn các học viên đã phát huy được kiến thức, kỹ năng nghề ngay vào tổ chức sản xuất của gia đình, đồng thời là nhân tố tích cực phổ biến kiến thức, kỹ năng nghề cho các hộ gia đình xung quanh, góp phần vào quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Bình đã chủ động phối hợp với UBND các xã tiến hành mở lớp học nghề đảm bảo chất lượng, tiến độ và thanh quyết toán kinh phí đào tạo đã được duyệt xong trước tháng 12 năm 2017.

Trên đây là Kế hoạch Dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2017 của Trung tâm GDNN-GDTX huyện Phú Bình trong năm 2017./.

 

Tác giả: duckpro
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 133
Tháng 05 : 1.178
Năm 2022 : 7.451