Thời khóa biểu khối giáo dục thường xuyên

Thời khóa biểu học Văn Hóa

 

UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN PHÚ BÌNH

THỜI KHOÁ BIỂU

(Thực hiện từ ngày 06/9/2016, vào tiết 1 từ 7 giờ 30 phút)

Số 01

 

Lớp

Thứ, tiết

12A

12B

12C

11A

11B

11C

11D

10A

10B

HAI

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn-đ/c Quế

Hoá-đ/c Dung

Toán-đ/c Hạnh

Lý-đ/c Hoa

Toán-đ/c Mạnh

Anh-đ/c Tuyết

Sử-đ/c Khuyên

Sinh-đ/c Thiêm

Toán-đ/c Thuỷ

3

Anh-đ/c Lý

Toán-đ/c Hạnh

Hoá-đ/c Dung

Văn-đ/c Hương

Toán-đ/c Mạnh

Địa-đ/c Thảo

Lý-đ/c Hoa

Toán-đ/c Thuỷ

Văn-đ/c Nhung

4

Toán-đ/c Hạnh

Địa-đ/c Thảo

Sử-đ/c Khuyên

Anh-đ/c Tuyết

Sinh-đ/c Thiêm

Toán-đ/c Hưng

Toán-đ/c Thuỷ

Văn-đ/c Nhung

Anh-đ/c Lý

5

Hoá-đ/c Dung

Sử-đ/c Khuyên

Anh-đ/c Lý

Địa-đ/c Thảo

Văn-đ/c Hương

Sinh-đ/c Thiêm

Anh-đ/c Tuyết

 

 

BA

1

Lý-đ/c Hoa

Văn-đ/c Quế

Anh-đ/c Lý

Hoá-đ/c Dung

Lý-đ/c Nga

Toán-đ/c Hưng

Địa-đ/c Thảo

Toán-đ/c Thuỷ

GD-đ/c Chinh

2

Anh-đ/c Lý

Toán-đ/c Hạnh

Địa-đ/c Thảo

Toán-đ/c Thuỷ

Hoá-đ/c Dung

Sử-đ/c Khuyên

Sinh-đ/c Thiêm

Lý-đ/c Nga

Hoá-đ/c Lụa

3

Địa-đ/c Thảo

Lý-đ/c Hoa

Toán-đ/c Hạnh

Sử-đ/c Khuyên

Sinh-đ/c Thiêm

Hoá-đ/c Lụa

Toán-đ/c Thuỷ

Anh-đ/c Lý

Lý-đ/c Nga

4

Toán-đ/c Hạnh

Anh-đ/c Lý

Lý-đ/c Hoa

Sinh-đ/c Thiêm

Sử-đ/c Khuyên

Lý-đ/c Nga

Hoá-đ/c Dung

Hoá-đ/c Lụa

Toán-đ/c Thuỷ

1

Sử-đ/c Khuyên

Địa-đ/c Thảo

Toán-đ/c Hạnh

Văn-đ/c Hương

Anh-đ/c Tuyết

Văn-đ/c Nhung

GD-đ/c Thơm

Lý-đ/c Nga

Anh-đ/c Lý

2

Sinh-đ/c Thiêm

Anh-đ/c Lý

Địa- đ/c Thảo

Văn-đ/c Hương

GD-đ/c Thơm

Lý-đ/c Nga

Văn-đ/c Nhung

Toán-đ/c Thuỷ

Sử-đ/c Khuyên

3

Văn-đ/c Quế

Toán-đ/c Hạnh

Anh-đ/c Lý

GD-đ/c Thơm

Lý-đ/c Nga

Anh-đ/c Tuyết

Văn-đ/c Nhung

Sử-đ/c Khuyên

Sinh-đ/c Thiêm

4

Văn-đ/c Quế

Toán-đ/c Hạnh

Văn-đ/c Hương

Toán-đ/c Thuỷ

Anh-đ/c Tuyết

GD-đ/c Thơm

Sinh-đ/c Thiêm

Anh-đ/c Lý

Lý-đ/c Nga

NĂM

1

Anh-đ/c Lý

GD-đ/c Chinh

Sử-đ/c Khuyên

Anh-đ/c Tuyết

Toán-đ/c Mạnh

Toán-đ/c Hưng

Hoá-đ/c Dung

Văn-đ/c Nhung

Toán-đ/c Thuỷ

2

Lý-đ/c Hoa

Sinh-đ/c Thiêm

GD-đ/c Chinh

Hoá-đ/c Dung

Toán-đ/c Mạnh

Anh-đ/c Tuyết

Toán-đ/c Thuỷ

Văn-đ/c Nhung

Anh-đ/c Lý

3

GD-đ/c Chinh

Sử-đ/c Khuyên

Văn-đ/c Hương

Lý-đ/c Hoa

Hoá-đ/c Dung

Sinh-đ/c Thiêm

Anh-đ/c Tuyết

Anh-đ/c Lý

Văn-đ/c Nhung

4

Sử-đ/c Khuyên

Anh-đ/c Lý

Văn-đ/c Hương

Toán-đ/c Thuỷ

Anh-đ/c Tuyết

Toán-đ/c Hưng

Lý-đ/c Hoa

GD-đ/c Chinh

Văn-đ/c Nhung

SÁU

1

Toán-đ/c Hạnh

Hoá-đ/c Dung

Lý-đ/c Hoa

Sinh-đ/c Thiêm

Văn-đ/c Hương

Hoá-đ/c Lụa

Văn-đ/c Nhung

Địa-đ/c Thảo

Sử-đ/c Khuyên

2

Toán-đ/c Hạnh

Lý-đ/c Hoa

Hoá-đ/c Dung

Anh-đ/c Tuyết

Văn-đ/c Hương

Văn-đ/c Nhung

Toán-đ/c Thuỷ

Hoá-đ/c Lụa

Địa-đ/c Thảo

3

Hoá-đ/c Dung

Văn-đ/c Quế

Sinh-đ/c Thiêm

Toán-đ/c Thuỷ

Địa-đ/c Thảo

Văn-đ/c Nhung

Anh-đ/c Tuyết

Sử-đ/c Khuyên

Hoá-đ/c Lụa

4

Địa-đ/c Thảo

Văn-đ/c Quế

Toán-đ/c Hạnh

SH - đ/c Hoa

SH - đ/c Dung

SH- đ/c Khuyên

SH - đ/c Nhung

SH - đ/c Thiêm

SH - đ/c Thuỷ

5

SH - đ/c Thảo

SH - đ/c Hạnh

SH - đ/c Hương

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 42
Tháng 08 : 602
Năm 2022 : 9.697