THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2021 - 2022 THỰC HIỆN TỪ NGÀY 27/09/2021-02/10/2021

 I. THỜI KHÓA BIỂU  TỔ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN (Buổi sáng)

  UBND HUYỆN PHÚ BÌNH       
TRUNG TÂM GDNN-GDTX       
           
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9 NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 27/9/2021-2/10/2021
Thời gian: 7 giờ15 phút vào tiết 1
           
ThứTiết10A110A210A310A410A510A611A111A211A3
21Ngữ văn-NhungHóa học-NguyênToán-P.HạnhNgoại ngữ-LýToán-ThủyNgữ văn-HoaNgữ văn-HiềnNgoại ngữ-TuyếtLịch Sử-Tiến
 2Ngoại ngữ-TuyếtNgữ văn-NhungNgoại ngữ-LýVật lí-NguyệtHóa học-HườngNgữ văn-HoaGDCD-ThảoHóa học-NguyênNgữ văn-Quyên
 3Lịch Sử-TiếnNgữ văn-NhungĐịa Lí-ThảoToán-NhungNgoại ngữ-LýVật lí-NguyệtNgữ văn-HiềnNgữ văn-QuyênNgoại ngữ-Tuyết
 4Vật lí-NguyệtToán-P.Hạnh Toán-NhungToán-ThủyHóa học-HườngLịch Sử-TiếnVật lí-HoaGDCD-Thảo
31Ngoại ngữ-TuyếtNgữ văn-NhungLịch Sử-TiếnNgữ văn-HoaToán-ThủyToán-NhungVật lí-NguyệtToán-HiểuHóa học-Nguyên
 2Toán-P.HạnhNgữ văn-NhungHóa học-NguyênNgữ văn-HoaNgoại ngữ-LýLịch Sử-TiếnNgữ văn-HiềnToán-HiểuĐịa Lí-Thảo
 3Vật lí-NguyệtToán-P.HạnhNgữ văn-QuyênLịch Sử-TiếnĐịa Lí-ThảoHóa học-HườngToán-HiểuHóa học-NguyênVật lí-Hoa
 4Ngữ văn-NhungToán-P.HạnhVật lí-Nguyệt Hóa học-HườngĐịa Lí-ThảoLịch Sử-TiếnNgữ văn-QuyênVật lí-Hoa
41Sinh học - ThúyVật lí-NguyệtNgữ văn-QuyênNgoại ngữ-LýLịch Sử-TiếnToán-NhungToán-HiểuGDCD-ThảoSinh học-Thương
 2Hóa học-NguyênLịch Sử-KhuyênNgữ văn-QuyênĐịa Lí-ThảoToán-ThủyToán-NhungToán-HiểuSinh học-ThúyLịch Sử-Tiến
 3Toán-P.HạnhNgoại ngữ-TuyếtVật lí-NguyệtHóa học-HườngNgữ văn-QuyênNgoại ngữ-LýSinh học-ThúyLịch Sử-TiếnGDCD-Thảo
 4Sinh học-ThúyGDCD-ThảoToán-P.HạnhHóa học-HườngNgữ văn-QuyênVật lí-NguyệtHóa học-NguyênNgoại ngữ-TuyếtVật lí-Hoa
 5      Sinh học - Thúy  
51Toán-P.HạnhHóa học-NguyênNgoại ngữ-LýNgữ văn-HoaĐịa Lí-ThảoSinh học-NhưNgữ văn-HiềnNgữ văn-QuyênToán-Hiểu
 2Hóa học-NguyênVật lí-NguyệtLịch Sử-TiếnHóa học-HườngSinh học-NhưNgoại ngữ-LýNgữ văn-HiềnVật lí-HoaToán-Hiểu
 3Lịch Sử-TiếnNgữ văn-NhungSinh học-NhưToán-NhungVật lí-NguyệtGDCD-ThảoNgữ văn-HiềnToán-HiểuHóa học-Nguyên
 4Địa Lí-ThảoHóa học-NguyênToán-P.HạnhSinh học-NhưHóa học-HườngVật lí-NguyệtToán - HiểuLịch Sử-TiếnNgữ văn-Quyên
 5 Sinh học-Như       
61Ngữ văn-NhungToán-P.HạnhĐịa Lí-ThảoVật lí-NguyệtNgữ văn-QuyênNgữ văn-HoaToán-HiểuVật lí-HoaLịch Sử-Tiến
 2Ngữ văn-NhungToán-P.HạnhHóa học-NguyênNgữ văn-HoaVật lí-NguyệtĐịa Lí-ThảoNgoại ngữ-TuyếtNgữ văn-QuyênToán-Hiểu
 3Hóa học-NguyênVật lí-NguyệtToán-P.HạnhNgữ văn-HoaToán-ThủyLịch Sử-TiếnNgoại ngữ-TuyếtToán - HiểuNgữ văn-Quyên
 4GDCD-ThảoĐịa Lí-ThảoToán-P.HạnhToán-Nhung Hóa học-HườngVật lí-Nguyệt Ngữ văn-Quyên
71Vật lí-NguyệtĐịa Lí-ThảoNgữ văn-QuyênLịch Sử-TiếnGDCD-ThảoNgữ văn-HoaToán-HiểuHóa học - HườngVật lí-Hoa
 2Toán-P.HạnhLịch Sử-KhuyênNgữ văn-QuyênVật lí-NguyệtToán-ThủyNgữ văn-HoaNgữ văn-HiềnToán-HiểuNgoại ngữ-Tuyết
 3Toán-P.HạnhHóa học-NguyênVật lí-NguyệtĐịa Lí-ThảoToán-ThủyToán-NhungNgoại ngữ-TuyếtNgữ văn-QuyênToán-Hiểu
 4Địa Lí-ThảoNgoại ngữ-TuyếtHóa học-NguyênToán-NhungLịch Sử-TiếnHóa học-HườngNgữ văn-HiềnNgữ văn-QuyênToán-Hiểu
 5SHL-P.HạnhSHL-KhuyênSHL-NguyệtSHL-HoaSHL-QuyênSHL-HườngSHL-HiềnSHL-TuyếtSHL-Thảo
         SỐ: 4 
ThứTiết11A411A511A612A112A212A312A412A5 
21Ngữ văn-QuyênSinh học-ThươngToán-NhungVật lí-HoaHóa học-HườngĐịa Lí-ThảoGDCD-ThảoLịch Sử-Khuyên 
 2Sinh học-ThươngLịch Sử-TiếnToán-NhungNgữ văn-HiềnVật lí-HoaToán-P.HạnhĐịa Lí-ThảoLịch Sử-Khuyên 
 3GDCD-ThảoLý - HoaNgữ văn-HoaHóa học-HườngLịch Sử-KhuyênToán-P.HạnhToán-P.HạnhToán-Thủy 
 4Hóa học-NguyênNgoại ngữ-TuyếtNgữ văn-HoaĐịa Lí-ThảoToán-ThủyNgữ văn-NhungSinh học-ThươngNgữ văn-Hiền 
 5       Ngữ văn - Hiền 
31Ngữ văn-QuyênVật lí-HoaSinh học-ThươngNgoại ngữ-LýLịch Sử-KhuyênHóa học-HườngToán-P.HạnhĐịa Lí-Thảo 
 2Ngữ văn-QuyênNgoại ngữ-TuyếtToán-NhungVật lí-HoaToán-ThủyLịch Sử-KhuyênHóa học-HườngSinh học-Thương 
 3Toán-NhungNgữ văn-HoaNgoại ngữ-TuyếtToán-ThủyNgữ văn-NhungSinh - ThươngLịch Sử-KhuyênNgoại ngữ-Lý 
 4Toán-NhungHóa học-NguyênNgữ văn-HoaToán-ThủyNgoại ngữ-Lý  Ngữ văn - Hiền 
 5   Ngữ văn - Hiền     
41Hóa học-NguyênNgữ văn-HoaNgoại ngữ-TuyếtToán-ThủyĐịa Lí-ThảoLý - HoaToán-P.HạnhHóa học-Hường 
 2Ngoại ngữ-TuyếtNgữ văn-HoaVật lí-NguyệtSinh học-ThươngNgữ văn-NhungNgoại ngữ-LýLý - HoaHóa học-Hường 
 3Hóa học-NguyênToán-NhungNgữ văn-HoaSinh học-ThươngNgữ văn-NhungĐịa Lí-ThảoLịch Sử-KhuyênToán-Thủy 
 4Sinh - ThươngToán-NhungLịch Sử-TiếnSử - KhuyênNgoại ngữ-LýNgữ văn-NhungĐịa Lí-ThảoToán-Thủy 
 5         
51Vật lí-NguyệtLịch Sử-TiếnToán-NhungToán-ThủyVật lí-HoaNgữ văn-NhungHóa học-HườngGDCD-Thảo 
 2Ngữ văn-QuyênToán-NhungNgữ văn-HoaToán-ThủyGDCD-ThảoNgữ văn-NhungToán-P.HạnhĐịa Lí-Thảo 
 3Ngữ văn-QuyênLý - HoaNgữ văn-HoaHóa học-HườngToán-ThủyToán-P.HạnhNgoại ngữ-LýNgữ văn - Hiền 
 4Sinh - ThươngHóa học-NguyênToán - NhungNgoại ngữ-LýToán-ThủySử - KhuyênNgữ văn-NhungVật lí-Hoa 
61Ngoại ngữ-TuyếtToán-NhungHóa học-NguyênNgữ văn-HiềnHóa học-HườngLịch Sử-KhuyênNgoại ngữ-LýToán-Thủy 
 2Toán-NhungGDCD-ThảoLịch Sử-TiếnNgữ văn-HiềnLịch Sử-KhuyênNgoại ngữ-LýVật lí-HoaToán-Thủy 
 3Toán-NhungVật lí-HoaGDCD-ThảoLịch Sử-KhuyênĐịa Lí-ThảoHóa học-HườngNgữ văn-NhungNgoại ngữ-Lý 
 4Lịch Sử-TiếnHóa học-NguyênNgoại ngữ-TuyếtLịch Sử-KhuyênToán-ThủyVật lí-HoaNgữ văn-NhungNgữ văn - Hiền 
 5    SHL-Nhung SHL- Lý  
71Ngoại ngữ-TuyếtHóa học-NguyênToán-NhungLịch Sử-KhuyênToán-ThủyToán-P.HạnhSinh học -ThươngNgữ văn-Hiền 
 2Toán-NhungLịch Sử-TiếnHóa học-NguyênĐịa Lí-ThảoSinh học-ThươngGDCD-ThảoVật lí - HoaHóa - Hường 
 3Lịch Sử-TiếnNgữ văn-HoaGDCD-ThảoNgữ văn-HiềnHóa học-HườngSinh học-ThươngLịch sử-KhuyênVật lí-Hoa 
 4Vật lí-NguyệtSinh học-ThươngNgữ văn-HoaGDCD-Thảo Vật lí-HoaToán -HạnhSử - Khuyên 
 5SHL-NhungSHL-TiếnSHL-ThươngSHL-Thảo SHL-Hoa SHL-Thủy 
           
NGƯỜI LẬP  TỔ TRƯỞNG TỔ GDTX GIÁM ĐỐC 
(Đã ký)  (Đã ký) (Đã ký) 
           
Đinh Thị Hiền  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Thế Thụy 

 

II. THỜI KHÓA BIỂU  TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ - HƯỚNG NGHIỆP  (Buổi chiều)

III. PHÂN CÔNG PHÒNG HỌC CÁC LỚP NGHỀ  (Buổi chiều)

Nguồn:ttgdtxphubinh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 22
Tháng 07 : 31
Năm 2022 : 8.329