Thời khóa biểu tổ gdtx

THỜI KHÓA BIỂU TỔ GDTX ( Thực hiện từ ngày ngày 26 tháng 8 năm 2017.

 


UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

TRUNG TÂM GDNN-GDTX HUYỆN PHÚ BÌNH

THỜI KHOÁ BIỂU

(Thực hiện từ ngày 28/8/2017, vào tiết 1 từ 7 giờ 30 phút)

Số 01

 

Lớp

Thứ, tiết

12A

12B

12C

12D

11A

11B

10A

10B

 

10C

10D

HAI

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

Văn- Quế

Hoá- Lụa

Toán- Hạnh

Lý-Hoa

Toán- Thủy

Anh-Lý

Hoá- Nhung

Văn- Nhung

GD- Thảo

Sử- Khuyên

3

Anh-Lý

Toán- Hạnh

Hoá- Lụa

Văn- Nhung

Toán-Thủy

Địa- Thảo

Anh- Tuyết

Sinh-Thiêm

Toán-Nhung

Văn – Quế

4

Toán- Hạnh

Địa-Thảo

Sử- Khuyên

Anh- Lý

Văn- Hương

Sinh- Thiêm

Toán-Thuỷ

Hoá- Lụa

Văn- Nhung

Văn-Quế

5

Hoá- Lụa

Sử- Khuyên

Anh-đ/c Lý

Địa- Thảo

Văn- Hương

Toán- Thủy

Văn- Nhung

Toán-Nhung

Sinh-Thiêm

GD- Thảo

BA

1

Sử- Khuyên

Toán-Hạnh

Anh- Lý

Hóa- Lụa

Lý- Thủy

Văn- Hương

Văn-Nhung

Lý- Hoa

Toán-Nhung

Hoá- Nhung

2

Anh- Lý

Văn-Quế

Toán- Hạnh

Sử- Khuyên

Hoá- Nhung

Lý- Thủy

Văn-Nhung

Địa- Thảo

Lý- Hoa

Toán- Nhung

3

Địa- Thảo

Lý- Hoa

Văn- Nhung

Toán- Hạnh

Anh- Lý

Hoá- Nhung

Toán- Thuỷ

Toán-Nhung

Anh-Tuyết

Lý-Thủy

4

Hóa- Lụa

Anh- Lý

Văn- Nhung

Sinh- Thiêm

Sử- Khuyên

Văn- Hương

Lý-Hoa

Anh-Tuyết

Hoá- Nhung

Toán- Nhung

1

Sinh- Thiêm

Địa-Thảo

Toán-Hạnh

Văn- Nhung

Anh- Lý

Sử- Khuyên

GD- Thảo

Anh- Tuyết

Lý- Hoa

Toán-Nhung

2

Văn-Quế

Anh-Lý

Lý- Hoa

Văn-Nhung

GD- Thảo

Lý- Thủy

Toán-Thủy

Toán-Nhung

Sử- Khuyên

Địa- Thảo

3

Văn-Quế

Toán- Hạnh

Văn- Nhung

Địa - Thảo

Lý- Thủy

Anh- Lý

Sử- Khuyên

Lý- Hoa

Toán-Nhung

Sinh-Thiêm

4

Lý- Hoa

GD- Thảo

Địa-Thảo

Toán- Hạnh

Anh- Lý

Toán-Thủy

Sinh- Thiêm

Sử- Khuyên

Anh-Tuyết

Lý- Thủy

NĂM

1

Anh-đ/c Lý

Toán- Hạnh

Sử-Khuyên

Lý-đ/c Hoa

Văn- Hương

Hoá- Nhung

Anh- Tuyết

GD- Thảo

Văn-Nhung

Toán-Nhung

2

Lý-đ/c Hoa

Sinh- Thiêm

Địa- Thảo

Hoá- Lụa

Hoá- Nhung

Anh-đ/c Lý

Sử- Khuyên

Toán-Nhung

Văn- Nhung

Văn- Quế

3

Toán- Hạnh

Sử Khuyên

Lý-đ/c Hoa

Anh-đ/c Lý

Toán- Thủy

GD- Thảo

Địa- Thảo

Văn- Nhung

Anh- Tuyết

Hoá-Nhung

4

Địa- Thảo

Anh- Lý

Hoá- Lụa

Toán- Hạnh

Toán- Thủy

Sinh- Thiêm

Lý- Hoa

Văn- Nhung

Toán-Nhung

Sử- Khuyên

SÁU

1

Toán-Hạnh

Lý-Hoa

GD- Thảo

Anh- Lý

Sinh- Thiêm

Toán- Thủy

Hóa -Nhung

Sử- Khuyên

Địa- Thảo

 

2

Toán Hạnh

Hoá- Lụa

Sinh- Thiêm

Sử- Khuyên

Văn- Hương

Toán- Thủy

Văn- Nhung

Anh-Tuyết

Hoá- Nhung

 

3

GD- Thảo

Văn-Quế

Anh- Lý

Toán- Hạnh

Địa-Thảo

Văn- Hương

Anh-Tuyết

Văn- Nhung

Sử- Khuyên

 

4

Sử- Khuyên

Văn- Quế

Toán- Hạnh

GD- Thảo

Sinh- Thiêm

Văn- Hương

Toán- Thủy

Hoá- Lụa

Văn- Nhung

 

5

SH – Quế

SH- Thảo

SH- Khuyên

SH - Nhung

SH -Thiêm

SH -Thủy

SH - H Nhung

SH – Lụa

SH –T Thảo

 

 

Tác giả: admin
Nguồn:ttgdtxphubinh.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 22
Tháng 07 : 31
Năm 2022 : 8.329