Kỷ niệm 73 năm ngày “Nhân quyền thế giới” (10/12/1948 - 10/12/2021)

Những hậu quả mà cuộc chiến tranh thế giới thứ hai gây ra đã thức tỉnh nhân loại về một nhiệm vụ chung là bảo vệ hòa bình, tôn trọng độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và quyền con người, đây được xem là một nhu cầu cấp bách của cộng đồng quốc tế. Vì vậy, ngay sau khi được thành lập, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền” vào ngày 10/12/1948. Bản Tuyên ngôn này là nền tảng cho bộ luật Nhân quyền quốc tế, gồm hai Công ước cơ bản về quyền con người được Liên hiệp quốc thông qua vào năm 1966, đó là: Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền vẫn là bản, tuyên ngôn có ý nghĩa nhân văn cao cả, đã và đang là mục tiêu phấn đấu của toàn thể nhân loại và ngày 10/12 hàng năm được chọn làm ngày “Nhân quyền thế giới”. Thực hiện Công văn số 2422/UBND-VHTT, ngày 09/12/2021 của UBND huyện Phú Bình về việc tăng cường thông tin, tuyên truyền nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Nhân quyền thế giới; Trung tâm GDNN-GDTX huyện có bài viết “Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền”.

Tôn trọng và bảo vệ nhân quyền là một chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, vấn đề này được thể hiện rõ trong bản Tuyên ngôn độc lập của Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên lễ đài sáng 02/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội; các bản Hiếp pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013. Đảng và Nhà nước ta luôn luôn xác định quyền con người là giá trị chung của nhân loại; con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm và thúc đẩy quyền con người là nhân tố quan trọng quyết định cho sự phát triển bền vững. Việt Nam đã tham gia hầu hết các Công ước quốc tế cơ bản về quyền con người như: Công ước về quyền dân sự và chính trị; Công ước quốc tế về quyền trẻ em; Công ước chống tra tấn về các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người… Vì vậy, Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc; ứng cử thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025 đã thể hiện mong muốn trong việc đóng góp vào các nỗ lực chung của thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Đó là sự ghi nhận và đánh giá cao của quốc tế đối với Việt Nam trong việc bảo đảm, thực thi quyền con người.

Bảo đảm Quyền con người - bản chất của Nhà nước Việt Nam

Hiện nay cả thế giới đang căng mình đối phó với đại dịch Covid-19 chưa có trong tiền lệ và phải đối diện với nguy cơ khủng hoảng kinh tế, y tế do phải chống chọi với diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch. Việt Nam bước vào cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức; tuy nhiên, nước Việt Nam có sức mạnh từ niềm tin, sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự chung tay ủng hộ của toàn quân, toàn dân là “vũ khí” mạnh mẽ của Nhân dân Việt Nam. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc thụ hưởng quyền con người ở Việt Nam, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền được sống và chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh của người dân cũng như quyền tự do cá nhân. Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 được đặt dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ với quan điểm nhất quán “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là ưu tiên “trên hết và trước hết”. Sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trước những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 là không thể phủ nhận; là bằng chứng phủ định, phản bác quan diểm sai trái, âm mưu của các thế lực thù dịch đang tìm mọi cách chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc để chống phá sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Huyện Phú Bình đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền; thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của người dân và đảm bảo các quyền cơ bản của công dân, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo…, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo tính mạng, sức khỏe và các quyền cơ bản của công dân.

Với Trung tâm GDNN-GDTX huyện, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo cho học sinh tạm dùng đến trường, đã chỉ đạo tổ chức dạy học trực tuyến trên phần mềm MS Teams cho 100% học sinh với phương châm “tạm dừng việc đến trường nhưng không dừng việc học”; tổ chức đăng ký với phụ huynh trong việc tiêm phòng vắc xin phòng chống Covid-19 cho 671 học sinh. Góp phần thực hiện tốt chủ trương theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” và đảm bảo các quyền cơ bản của học sinh.

 

 

 

 

Nguồn:Trung tâm Truyền thông Giáo dục Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 133
Tháng 05 : 1.178
Năm 2022 : 7.451